Producenci

AGAT 480 SC 1L

agat.jpg
  • promocja
Dostępność: Zapytaj o dostępność tel. 781 900 045
Cena: 275,40 zł

Cena regularna: 281,26 zł

275.40
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: RUDNIKAGRO
Kod produktu: 11428

Opis

Zamiennik preparatu GOAL 480SC

Zawartość substancji czynnych:

oksyfluorofen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 480 g/l

Pozwolenie MRiRW Nr R-47/2013 h.r. z dnia 01.08.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 74/2018d z dnia 12.02.2018 r.

OPIS DZIAŁANIA
Agat 480 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów (głównie dwuliściennych) w cebuli
uprawianej z siewu.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do grupy E.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Agat 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu kontaktowym. Po aplikacji na powierzchnię
gleby tworzy warstewkę nad jej powierzchnią, dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają stykając się
ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich
zamieranie.
Substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do inhibitorów oksydazy protoporfirynogenowej
(PPO). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło uaktywnia biologiczne
działanie oksyfluorofenu.
Objawy działania środka pojawiają się krótko po wykonaniu oprysku. W miejscu kontaktu środka z
rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek, następnie pojawiają się chlorotyczne plamy
przypominające swoim wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do szybkiej śmierci roślin.
Całkowity efekt działania środka (zasychanie roślin) występuje po około 7 dni od wykonania zabiegu.
Środek stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści.

Chwasty wrażliwe: przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz
obrotny.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Cebula uprawiana z siewu
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierających estryfikowany
olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo
czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg
Termin stosowania: w fazie wyraźnie widocznych 3-4 liści (BBCH 13-14),
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
II zabieg
Termin stosowania: 7-10 dni po pierwszym zabiegu (do BBCH 18)
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem wykonania uprzednio
orki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez
mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.
1. Środek stosować najlepiej uzupełniająco po innych herbicydach zastosowanych wcześniej.
2. Opryskiwać tylko suche rośliny, w dobrej kondycji, po 3-4 dniach słonecznych, w temperaturze nie
wyższej niż 23oC. Środek stosowany w tym terminie powoduje zazwyczaj przemijające
uszkodzenia liści, dlatego zabieg najlepiej wykonywać tak, aby możliwie jak najmniejsza ilość
środka przedostała się na liście cebuli.
3. Środek może powodować placowe odbarwienie liści cebuli, zahamowanie wzrostu z lekkim
skręceniem oraz wyłożeniem szczypioru. Objawy nie mają wpływu na wysokość i jakość plonu.
4. Środka nie stosować:
– w obecności kwitnących chwastów na rośliny mokre lub uszkodzone,
– na liście i młode pędy drzew z uwagi na możliwość uszkodzeń.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przez
oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w oryginalnych opakowaniach,
– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska
oraz dostęp osób trzecich,
– w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl