Producenci

LEIMAY 200 SC 5L

Dostępność: Zapytaj o dostępność tel. 781 900 045
Cena: 954,20 zł 954.20
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: NUFARM
Kod produktu: 97458

Opis

Zawartość substancji czynnej:

Amisulbrom (związek z grupy sulfonoamidów) – 200 g/litr (18%)

 

Zezwolenie MRiRW nr R-214/2017 z dnia 09.11.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 473/2020d z dnia 16.07.2020 r.

 

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i translaminarnym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Ziemniak
Zaraza ziemniaka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwoju pędów bocznych na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 21 do BBCH 91). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia zagrożenia infekcją. Zwykle pierwszy zabieg powinien być wykonany z chwilą zwierania się międzyrzędzi.

W okresie wysokiego nasilenia choroby i szybkiego rozwoju zielonych części ziemniaka kolejne zabiegi należy wykonywać w odstępie co 7 dni. Przy mniejszym nasileniu choroby, zabiegi można powtarzać w maksymalnym odstępie 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 (ostatni zabieg na 7 dni przed zbiorem)
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak - 7 dni

1. Środek zastosowany we właściwym terminie, jako część pełnego programu ochrony, zapewnia ochronę części zielonych i bulw ziemniaka przed zarazą.
Zaleca się zastosować środek już na początku sezonu, przed wystąpieniem zarazy.
Ostatni zabieg należy wykonać nie później niż 7 dni przed zbiorem.
Środek może być używany w programie zwalczania zarazy ziemniaka na przemian z innymi środkami grzybobójczymi.
Środek może być stosowany w uprawach wszystkich odmian ziemniaka konsumpcyjnego oraz na sadzeniakach.

2. Środek należy stosować na suche liście. Deszcz lub irygacja w ciągu 3 godzin od zabiegu może skutkować zmniejszeniem skuteczności grzybobójczej.

3. Środek zawiera substancję czynną amisulbrom, inhibitor oddychania na poziomie komórkowym, związek z grupy fungicydów Qil (grupa FRAC 21). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m.in.:
- stosować środek wyłącznie zapobiegawczo i zgodnie z etykietą,
- stosować środek przemienne z innymi środkami grzybobójczymi o odmiennych mechanizmach działania,
- w przyjętym programie ochrony środkiem z amisulbromem wykonać maksymalnie połowę przewidzianych zabiegów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji ziemniaka (np. z powodu nieurodzaju) kolejne uprawy na tym samym polu można siać lub sadzić po upływie 30 dni od zastosowania środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ / ZAWIESINY
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Nie pozostawiać produktu w opryskiwaczu przez noc.
Upewnić się, że opryskiwacz, a szczególnie dysze są dokładnie oczyszczone przed rozpoczęciem oprysku. Opryskiwacz, przed użyciem, należy odpowiednio skalibrować, aby zapewnić precyzyjną aplikację.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po użyciu należy dokładnie umyć aparaturę. Zaleca się co najmniej trzykrotne przepłukanie aparatury używając czystej wody.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m zadarnionej na szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0C - 30C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl