Producenci
Promocje
TEKAPO 025EC 5L
TEKAPO 025EC 5L
280,80 zł 275,40 zł 260,00 zł 255,00 zł
szt.
GOLIAT TRIO 060FS 1L
GOLIAT TRIO 060FS 1L
103,68 zł 96,12 zł 96,00 zł 89,00 zł
szt.
GOLIAT TRIO 060FS 5L
GOLIAT TRIO 060FS 5L
496,80 zł 464,40 zł 460,00 zł 430,00 zł
szt.
SENDO 60EC 5L
SENDO 60EC 5L
518,40 zł 496,80 zł 480,00 zł 460,00 zł
szt.
BENTA 480 SL 5L
BENTA 480 SL 5L
637,20 zł 513,00 zł 590,00 zł 475,00 zł
szt.
GULIVER MAX 720 SC 5L
GULIVER MAX 720 SC 5L
243,00 zł 237,60 zł 225,00 zł 220,00 zł
szt.
ETOS 500 SC 5L
ETOS 500 SC 5L
480,60 zł 367,20 zł 445,00 zł 340,00 zł
szt.
Tarot 200 EC 1l
Tarot 200 EC 1l
384,48 zł 351,00 zł 356,00 zł 325,00 zł
szt.
FLASH 069EW 2,5L
FLASH 069EW 2,5L
267,30 zł 256,50 zł 247,50 zł 237,50 zł
szt.
GLOTRON 700 SC 5L
GLOTRON 700 SC 5L
572,40 zł 556,20 zł 530,00 zł 515,00 zł
szt.
KOJOT 306SE 5L
KOJOT 306SE 5L
480,60 zł 448,20 zł 445,00 zł 415,00 zł
szt.
PORTOS 110 OD 5L
PORTOS 110 OD 5L
529,20 zł 507,60 zł 490,00 zł 470,00 zł
szt.

PROFILUX 72,5 WG 10KG

Dostępność: brak towaru
Cena: 290,52 zł 290.52
Cena netto: 269,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 96296

Opis

Środki ochrony roślin mogą być zamawiane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. (zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin art. 25 pkt. 5)

Zawartość substancji czynnych:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%)

cymoksanil (związek z grupy monoacetylomoczników) - 45 g/kg (4,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2017 wu z dnia 12.04.2017 r.

Profilux 72,5 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ziemniak

(zaraza ziemniaka) Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: − na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, − na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Profilux 72,5 WG, następne zabiegi środkiem wykonywać w miarę potrzeby co 8 - 14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 8 - 10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4

Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, zwłaszcza drzew owocowych. Środek zawiera substancje czynne: mankozeb (grupa FRAC M3) i cymoksanil (grupa FRAC 27). Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje chemiczne z tej samej grupy, o identycznym mechanizmie działania, może prowadzić do rozwoju form odpornych w populacjach patogenów. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się: − stosowanie środka Profilux 72,5 WG tylko jako część programu ochrony, do którego włączone są środki grzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania (stosowanie środków sekwencyjnie lub przemiennie), − wybór środków zawierających substancję czynną cymoksanil (w tym Profilux 72,5 WG) do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub − 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub − 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół i innych owadów zapylających. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniaki – 7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0 oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Pliki do pobrania:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl