Producenci

TAROT SAD 200 EC 1L

Dostępność: brak towaru
Cena: 378,00 zł 378.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 97718

Opis

Zamiennik preparatu Talius Sad

Substancja aktywna: proquinazid 200g/l

Pozwolenie R-100/2020 h.r. z dnia 26.10.2020 r.

Tarot Sad 200 EC to fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego. Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

Zakres stosowania:

Jabłoń

mączniak jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA).

Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 - 75).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zalecana ilość wody 500 – 750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

Grusza

mączniak jabłoni (na gruszy)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha  (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA).

Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 - 75).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zalecana ilość wody 500 – 750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń, grusza – 50 dni.

Środek zawiera substancję czynną proquinazydz grupy chemicznej chinazolin, której mechanizm działania związany jest zprzewodzeniem sygnałów na poziomie komórkowym(wg FRAC grupa 13). Wielokrotne stosowanie tego samego środka lub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m in.:

  • stosowanie środka główniezapobiegawczo i wyłącznie w zalecanych dawkach,
  • stosowanie w przyjętym programie ochrony innych środków grzybobójczych zalecanych do zwalczania tych samych chorób i zawierających substancje czynne z innych grup, odmiennym mechanizmie działania (stosowanie środków przemienne lub sekwencyjne).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. 

 POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY 

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

  • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowanestrony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o takąinformację.

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronnązabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (koszula z długimi rękawami, długie spodnie) podczas wchodzenia na obszar po zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół

Zastosowanie środka w fazach BBCH 10-70:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

  • 5 m lub
  • 3 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

 Zastosowanie środka w fazach BBCH 71-75:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 5oC - 30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 PIERWSZA POMOC 

Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nadal płukać.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

 

 

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl